Θεραπεία ζεύγους

Θεραπεία ζεύγους - Τι είναι

Για κάθε ζευγάρι, η κοινή ζωή είναι μια υπόθεση η οποία κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Είναι αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της συμβίωσης να προκύπτουν διαφωνίες και δυσκολίες. Όταν όμως ένα ζευγάρι αδυνατεί να επικοινωνήσει και να τις αντιμετωπίσει από κοινού, τότε αρχίζουν να προκύπτουν σοβαρά λειτουργικά θέματα για την κάθε σχέση. Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει  στη  βελτίωση της  επικοινωνίας ανάμεσα στους συντρόφους, με στόχο την απόκτηση μιας αρμονικής ζωής και την  επίλυση  των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με βασικούς άξονες την  ισότιμη επικοινωνία και την κατανόηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια τα οποία βιώνουν κάποια σημαντική κρίση στη λειτουργία της σχέσης τους. Τα πιο συχνά φαινόμενα έχουν να κάνουν με :

  • Έλλειψη επικοινωνίας
  • Συχνές συγκρούσεις, καβγάδες
  • Αποκάλυψη απιστίας – εξωσυζυγικών σχέσεων
  • Έλλειψη ερωτικής επαφής
Τι κάνουμε εμείς

Ο πρωταρχικός στόχος του  θεραπευτή  είναι να αποκαταστήσει την ουσιαστική επικοινωνία στο ζευγάρι. Αυτό θα τους επιτρέψει να μιλήσουν ο ένας στον άλλο για τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους, εξαλείφοντας συμπεριφορές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν τροχοπέδη στην επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της θεραπείας ενθαρρύνεται η έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, με σκοπό την οικοδόμηση μιας σχέσης κατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ζευγάρι. Παράλληλα, ο θεραπευτής θα βοηθήσει το ζευγάρι να αναγνωρίσει τα προβλήματα τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα της κρίσης που βιώνουν, κατευθύνοντας το ζευγάρι στην εξεύρεση λύσεων για τα θέματα αυτά.