Ψυχιατρική παρακολούθηση

Ψυχιατρική παρακολούθηση - Τι είναι

Η ψυχιατρική παρακολούθηση έχει ως στόχο τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, που περιλαμβάνουν ποικίλες παθήσεις που σχετίζονται με το συναίσθημα, τη συμπεριφορά, την κατανόηση και την αντίληψη. Με στόχο την άμεση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας ψυχικής διαταραχής, η έγκυρη και σωστή διάγνωση σε συνδυασμό με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή,  συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στις λειτουργίες του ασθενούς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του.  

Σε ποιους απευθύνεται

Η ψυχιατρική παρακολούθηση απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από:  

Αγχώδεις διαταραχές (γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή στρες κ.α.)

Συναισθηματικές διαταραχές (μείζων καταθλιπτική διαταραχή,  δυσθυμία, διπολική διαταραχή κ.α.)

Ψυχώσεις (σχιζοφρένεια, παραληρητική διαταραχή, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή κ.α.)

Διαταραχές προσωπικότητας (παρανοειδής διαταραχή, σχιζοειδής διαταραχή, οριακή διαταραχή κ.α.)

Διαταραχές πρόσληψης τροφής (νευρική ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας)

Σωματικές διαταραχές

Διαταραχές του ύπνου

Σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητας του φύλου

Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων

Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού

Τι κάνουμε εμείς

Στο πλαίσιο της ψυχιατρικής παρακολούθησης, ο θεραπευτής φροντίζει να δημιουργήσει μια σχέση συνεργασίας με τον κάθε ασθενή. Αυτή η βάση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στον ασθενή και στον ιατρό είναι απαραίτητη να υπάρξει ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί σωστά το αποτέλεσμα της κάθε θεραπείας και η πρόοδος του ασθενή.

Για κάθε ασθενή είναι απαραίτητη μια αρχική ψυχιατρική εκτίμηση η οποία ξεκινάει με τη λήψη ιστορικού του ασθενούς σε συνδυασμό με την εξέταση της παρούσας κατάστασής του. Στη συνέχεια, μέσω της ψυχιατρικής παρακολούθησης, ο υπεύθυνος ιατρός επιβλέπει την πορεία του ασθενούς, παρέχει συμβουλευτική τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους του και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, προτείνει φαρμακευτική αγωγή ή αλλαγές στην ήδη λαμβάνουσα.