Σωματική ψυχοθεραπεία
Σωματική Ψυχοθεραπεία - Τι είναι

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια ολιστική μορφή ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει το σώμα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Είναι μια ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία που φωτίζει τις πρώιμες εμπειρίες του ψυχοθεραπευόμενου και τη σχέση τους με τα  συμπτώματα που τον ταλαιπωρούν  στο παρόν. Η διαφορά της από τις άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ότι δίνει στο σώμα ισότιμη θέση με τον λόγο και το συναίσθημα, από διαγνωστική και θεραπευτική άποψη.

Με βάση την πεποίθηση ότι το σώμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη σκέψη και τα συναισθήματα, η Σωματική Ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές που αυξάνουν την επίγνωση του σώματός μας και της άμεσης σχέσης που έχει το σώμα με τη σκέψη και το συναίσθημα, όσον αφορά στην αποκατάσταση των παθολογικών συμπτωμάτων. Για την Σωματική Ψυχοθεραπεία η κατανόηση και η θεραπεία των συμπτωμάτων γίνεται μέσω της βαθιάς κατανόησης του ατόμου στο σύνολό του.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σωματική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα με:

  • Συναισθηματικά συμπτώματα – άγχος, φόβος, θλίψη, απελπισία
  • Αρνητική εικόνα εαυτού
  • Ψυχοσωματικές  διαταραχές, σωματοποιήσεις, κρίσεις πανικού
  • Δυσκολίες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, ζητήματα αποχωρισμού και απώλειας

Οι συνεδρίες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθανθούν πιο πλήρεις στη ζωή τους, να έρθουν κοντά στη χαρά και τη δημιουργικότητα.

Τι κάνουμε εμείς
Ο Σωματικός Ψυχοθεραπευτής διευκολύνει τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας με τη χρησιμοποίηση ποικίλων τεχνικών που στοχεύουν στην επίγνωση των σωματικών αισθήσεων και τη σύνδεσή τους με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που συνυπάρχουν. Μπορεί για παράδειγμα ο Σωματικός Ψυχοθεραπευτής να επιστήσει την προσοχή του αναλυόμενου σε μια σκυφτή στάση του σώματός του την ώρα της συνεδρίας ή να του ζητήσει να την κάνει πιο έντονη, και μέσα από αυτήν την επίγνωση ο αναλυόμενος να έρθει σε επαφή με μια θλίψη που αισθάνεται ή μια υποχωρητική στάση του απέναντι στη ζωή. Δημιουργώντας μια θεραπευτική ατμόσφαιρα αποδοχής και εμπιστοσύνης, ο θεραπευόμενος στην ατομική ή ομαδική θεραπεία μπορεί να αισθανθεί ασφαλής να αποκαλύψει και να επανεξετάσει δραματικές του εμπειρίες. Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι μια  ψυχοθεραπεία βάθους ανοιχτής διάρκειας αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως βραχεία ψυχοθεραπεία εστιασμένη σε συγκεκριμένα συμπτώματα.